Rinia Demokristian

Home / Rinia Demokristian

“Rinia Demokristiane” është Forumi Rinor i PBDKSH

PBDKSH është e interesuar në mënyrë të veçantë për rininë dhe pjesëmarrjen e saj në jetën politike në vend.

Shqipëria ka nevojë për rotacion elitash dhe për modele të reja të bërit politik.

Pa pjesëmarrjen e Rinisë në jetën politike të vendit nuk mund të ketë rotacion elitash dhe po ashtu nuk mund të ofrohen modele të reja të bërit politik

PBDKSH i kushton një rëndësi të veçantë pjesëmarrjes së Rinisë në forumet drejtuese dhe organizuese e sidomos në Forumin Rinor “Rinia Demokristiane”.

PBDKSH është e vendosur që në listat e saj për zgjedhjet e 2017 të ketë kandidatura të ardhura nga forumi rinor “Rinia Demokristiane”

Rinia shqiptare, sot, ka në dorë fatet e veta dhe të vendit, sepse ka një pasuri të madhe akademike dhe intelektuale, një forcë reale, të gjallë dhe freskët, një dëshirë për bërë ndryshimin, për të gjetur veten në vendin e vlerave dhe të proceseve reale njerëzore.

Ajo thjeshtë duhet të ketë një nivel më të lartë bashkëpunimi, si dhe një nivel të lartë besimi për të konkretizuar të gjitha vizionet dhe idetë e saj.