Eja tek ne!

Home / Eja tek ne!

Çdo qytetarë mund të kontribuoj për PBDKSH

Kontributi për PBDKSH do të jetë një kontribut për demokracinë, vendin, shëndoshjen e politikës dhe rritjen e pjesëmarrjes së qytetarëve në politikë

Qytetarët mund të kontribuojnë në forma të ndryshme:

  • Duke u anëtarësuar

Kjo do të bënte të mundur çdo anëtarë të jap kontribute të rëndësishme brenda Partisë, të marr pjesë në forume e të bëj karrierë përmes principit kontribut/meritokraci.

Anëtarësimi në PBDKSH është një mundësi e mirë për të bërë karrierë dhe të qenë dikush në politikë duke i shërbyer me devotshmëri Vendit!

 

  • Duke kontribuar me donacione të ndryshe
  • Logjistike të nevojshme për fushatën elektorale
  • Para
  • Apo duke ofruar mjedise që do të përdoren për organizimin politik të PBDKSH
  • Të gjitha këto do të bëhet përmes transparencës dhe duke respektuar ligjin për funksionimin e partive politike
  • Duke marrë pjesë në takimet tona elektorale dhe duke ofruar ide ose kritika