Rapporto sulle elezioni parlamentari  albanesi – 2017

Rapporto sulle elezioni parlamentari albanesi – 2017

Kuvendi i Diasporës, Njoftime
Unione Democristiana Albanese www.pbdksh.al Tirana, 2017-08-29   Nota Questo rapporto è stato elaborato dalla direzione generale del PBDKSH (Partito Unione Democristiana Albanese), soggetto politico parlamentare che ha concorso con una sua lista plurinominale alle elezioni politiche del 25 giugno 2017. Il presente documento è di pubblico dominio e può essere usato dalle istituzioni statali, politiche e dai media per comprendere alcune dinamiche della politica albanese. Lo scopo del rapporto e di portare luce sui fatti accaduti durante la recente campagna elettorale, a partire dalla presentazione delle liste, passando per i fatti accaduti il  giorno stesso della votazione, fino ad arrivare ai giorni successivi al conteggio delle schede elettorali. Ci teniamo a sottolineare che anche se questo rapporto è stato elaborato da un partito politico (Unione Democristiana Albanese), per la sua…
Read More
Kuvendi i Diasporës

Kuvendi i Diasporës

Kuvendi i Diasporës
Ngjarjet politike në vend, kriza e vazhdueshme ekonomike në Europë, kontributi i vazhdueshëm i emigrantëve në Shqipëri, shpërfillja e tyre dhe po ashtu zgjedhjet e ndodhura me datë 25 Qershor e bëjnë urgjente dhe të domosdoshme thirrjen e një "Kuvendi të Diasporës". Po si duhet të jetë ky kuvend? Organizatorë dhe protagonistë duhet të jenë e do të jenë vetë emigrantët. Vendi? Organizimi i këtij kuvendi duhet të jetë dhe do të jetë Europa. Pse në Europë? Sepse, shumica emigrantëve kanë zgjedhur emigrimin masiv në Kontinentin evropian. Ata janë simbolizuar dhe identifikuar për më shumë se 25 vitet e fundit me Europën pa mohuar për asnjë çast identitetin shqiptar. Europa dhe integrimi evropian mbeten sfida me e madhe dhe me e rëndësishme e shqiptarëve si qytetar apo edhe si forma…
Read More